Beste ouders/verzorgers,

Wij wensen u en uw kind(eren) een heel fijn en succesvol schooljaar 2017 – 2018 toe.
Samen gaan wij er weer een mooi jaar van maken.

Op woensdag 30 augustus a.s. houden wij onze eerste informatie avond voor dit schooljaar.

Wij beginnen om 6:30 p.m. met belangrijke informatie voor dit schooljaar, de algemene informatie, de kennismaking met het schoolteam en informatie van de oudercommissie.
Daarna kunt u naar de klas van uw kind(eren) om alle belangrijke informatie van de klassenleerkracht te ontvangen.

Wij hopen u volgende week woensdag allemaal te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
ook namens de leerkrachten,

Juanita Hollander                                                                           Inoris Parisius
directeur                                                                                        adjunct-directeur

========================================================================================

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een uitnodiging voor een informatie sessie van Fundashon Tur Ta Konta.
Het is zeker de moeite waard om daar naar toe te gaan.


======================================================================================

Oudercommissie M.M. Römerschool
Waar leren een plezier is

Curaçao, 25 augustus 2017

 

Geachte ouders/verzorgers,

Het nieuwe schooljaar is begonnen en wij van de oudercommissie wensen u een fijn en vruchtbaar schooljaar toe.
Tijdens de informatie avond op 30 augustus a.s. zullen wij onze commissieleden aan u voorstellen.

Het belangrijkste doel van de oudercommissie is het bevorderen van de goede verhouding en de samenwerking tussen school en thuis.
Daarnaast helpen wij de school door:
– bij te dragen aan het onderhoud van de school
– schoolmaterialen aan te schaffen
– schoolactiviteiten, zoals: uitstapjes, diverse vieringen en activiteiten zoals de Sinterklaas-, Kerst-, Karnavals- en Paasviering en ouderavonden te bekostigen.

Om de kosten te dekken vragen wij uw medewerking in de vorm van een jaarlijkse ouderlijke bijdrage. De ouderlijke bijdrage bedraagt f. 150,- per kind. Indien u de ouderlijke bijdrage voor het nieuwe schooljaar 2016-2017 nog niet heeft betaald, wordt u vriendelijk verzocht om dit zo spoedig mogelijk te doen. U kunt op kantoor bij juf Inoris ook pinnen!

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

De Oudercommissie van de M.M. Römerschool


Rekening nummer: MCB 19569703

============================================================================================