Mijn naam is Rachel Janssen-Ras.

Ik werk sinds april 2017 op de M.M. Rӧmerschool. Ik ben begonnen als invalleerkracht en in de eerste maanden heb ik het schoolteam en de kinderen leren kennen. Het was heel fijn om in te vallen en om groepjes leerlingen te ondersteunen bij met lezen, taal en rekenen. Ik ben getrouwd en trotse moeder van twee kinderen. In mijn vrije tijd lees ik graag verschillende type boeken, waaronder fictie, kinderboeken en opvoedings- en onderwijskundige boeken. Verder geniet ik van het gezelschap van familie en vrienden.
Vanaf dit nieuwe schooljaar 2017-2018 ben ik juf van groep 3. In groep 3 werken de kinderen heel hard, ze leren lezen en schrijven. Ik verwacht dat ouders hun kinderen stimuleren om veel te lezen. De kinderen mogen hun leesboeken mee naar school nemen. Zodra ze klaar zijn met een werk mogen zij in een boek lezen. Elk kind is uniek en heeft een eigen karakter, leerstijl en behoefte. Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en een positieve invloed te hebben op het leerproces.
Ouders, wees welkom in onze klas!