Bij afwezigheid van de leerling, vragen wij een briefje van de ouders of de dokter om de afwezigheid te
melden.